Page 2 of 5

Pregled činjenica (fact sheet)

Vrsta lične karte organizacije ili projekta, navodi osnovne činjenice i podatke, kao što su zvaničan naziv, datum pokretanja, vlasnički i upravni podaci, zvanični ciljevi i sve druge bitne…

Česta pitanja (FAQ)

Zbirka stvarnih pitanja koje korisnici najčešće postavljaju, napomena koje organizacija želi da objasni, i jednostavnih, jasnih i sažetih odgovora na njih

Saopštenje

Zvanično obaveštenje o nekom pažnje vrednom zbivanju u određenoj organizaciji, podržano činjenicama, imenima i izjavama, namenjeno medijima – obično s ciljem da potakne interesovanje novinara, no najčešće citirano…

Pregled situacije / podsetnik / brif

Poverljive, ali nezaobilazne pripreme pred pregovore, strateške sastanke i skupove sa prisustvom medija; sadrže samo ključne činjenice, teme koje treba izneti, poruke i zvanične stavove o delikatnim pitanjima

Obrazloženje stava (position paper)

Detaljna razrada činjenica, podataka i trendova, koja podržava zastupanje predloženih izmena određenog poslovnog okvira, napisana i priređena u skladu sa očekivanjima zakonodavaca

Govor

Verbalni iskaz čiji je cilj da nadahne, pridobije ili pokrene prisutnu publiku, pomoću ideja, tema, pripovedanja, ritma, repeticije, humora i drugih retoričkih sredstava, iskazan sa govornice ili scene,…

Članak

Neizostavni gradivni element njuzletera, vebsajta, blogova i masovnih medija, pisan da zadovolji znatiželju zajedničku svim ljudima

Štampani oglas

Savršeno usklađeni vizuelni i narativni elementi, objedinjeni u višeznačnu poruku ciljnoj grupi, koja je verna određenoj publikaciji

Slogan

Upečatljv niz reči ili pamtljiva fraza koja izražava jedinstven karakter brenda, proizvoda, usluge, inicijative, projekta, autorskog dela ili organizacije