Oznaka: case study

Studija slučaja (case study)

Sažet i pojednostavljen pregled poslovnog izazova, njegovih posledica i načina na koji je razrešen