Oznaka: poslovno pismo

Poslovno pismo

Korporativni ekvivalent motivacionog pisma, predstavlja organizaciju i njene planove osobi ili grupi sa pravom odlučivanja, navodeći najubedljivije argumente u kratkim crtama