Tag: predlog projekta

Predlog projekta

Pažljivo razrađen dokument, pisan u skladu sa očekivanjima donatora, kao detaljan opis i čvrst vodič za realizaciju željenog projekta