Sa nazivom (eng. white paper) uzajmljenim iz protokola javnih poslova (čime planski asocira na napredak, autoritet i javnu debatu) u biti jednostrano izveštava o nekoj pojavi, trendu ili poslovnom problemu, sugerišući da su ponuđeni alati i rešenja nenadmašna i idealna za temu o kojoj je reč.Na Netu možete naći more pristrasnih belih papira koji glume objektivne studije aktuelnih problema. Nevešto prikriveno prodajno sredstvo te vrste može pre da naruši vaš brend, nego da ga promoviše kao pravo rešenje.

Što je vaš dokument objektivniji, to će više učvrstiti vaš autoritet i pre doprineti uvažavanju vaše stručnosti. Pazite kome poveravate da postigne tu bitnu nijansu u vaše ime.