Sažeta i pregledna publikacija koja, kroz ilustracije i kratke odlomke teksta, informiše čitaoce o odlikama i prednostima proizvoda, usluge, projekta ili snabdevača

Njeno ime (fr. brochure, eng. brochure) potiče od broširanja (prošivanja) nekoliko listova u tanku knjižicu. Bez obzira da li je šivena, heftana ili uvezana plastičnim “češljem”, odnosno žicom, brošura je reprezentativni štampani dosje onoga čime se bavite.

Važno je da kopirajteru date uvid u tehničku dokumentaciju, istraživanja u sferi vaše delatnosti i što više utisaka i izjava učesnika u procesu – od začetnika ideje, preko onih koji su je sproveli u delo, onih koji je iznose na tržište i najzad samih korisnika. Potrebno je i vreme da se sve to pretoči u jasnu priču.

Čuvajte se obećanja da dobra brošura može da se sastavi za dan-dva. Izvesnije je da za zaista reprezentativan dokument treba odvojiti nedelju, možda i dve, ali takva brošura vredeće vam kao da je od zlata.