Category: Javnost i medijiPage 1 of 2

Pregled činjenica (fact sheet)

Vrsta lične karte organizacije ili projekta, navodi osnovne činjenice i podatke, kao što su zvaničan naziv, datum pokretanja, vlasnički i upravni podaci, zvanični ciljevi i sve druge bitne…

Saopštenje

Zvanično obaveštenje o nekom pažnje vrednom zbivanju u određenoj organizaciji, podržano činjenicama, imenima i izjavama, namenjeno medijima – obično s ciljem da potakne interesovanje novinara, no najčešće citirano…

Pregled situacije / podsetnik / brif

Poverljive, ali nezaobilazne pripreme pred pregovore, strateške sastanke i skupove sa prisustvom medija; sadrže samo ključne činjenice, teme koje treba izneti, poruke i zvanične stavove o delikatnim pitanjima

Obrazloženje stava (position paper)

Detaljna razrada činjenica, podataka i trendova, koja podržava zastupanje predloženih izmena određenog poslovnog okvira, napisana i priređena u skladu sa očekivanjima zakonodavaca

Govor

Verbalni iskaz čiji je cilj da nadahne, pridobije ili pokrene prisutnu publiku, pomoću ideja, tema, pripovedanja, ritma, repeticije, humora i drugih retoričkih sredstava, iskazan sa govornice ili scene,…

Članak

Neizostavni gradivni element njuzletera, vebsajta, blogova i masovnih medija, pisan da zadovolji znatiželju zajedničku svim ljudima

Slogan

Upečatljv niz reči ili pamtljiva fraza koja izražava jedinstven karakter brenda, proizvoda, usluge, inicijative, projekta, autorskog dela ili organizacije

Letak (flyer)

Ilustrovan, često preklopljen, sažet pregled proizvoda, usluge, projekta, inicijative, aktivnosti ili organizacije, koji izlaže osnovne ingformacije, ističe šta je najbitnije i obavezno sadrži kontakt-informacije

Brošura

Sažeta i pregledna publikacija koja, kroz ilustracije i kratke odlomke teksta, informiše čitaoce o odlikama i prednostima proizvoda, usluge, projekta ili snabdevača