Kvalitetno štampan, delimično formalan, delimično slavljenički i sveukupno zavidan, prenosi osećaj reda, pouzdanosti i organizacijske snage koji je nemoguće postići onlajn

Ništa ne obuhvata i ne promoviše kulturu organizacije tako dobro kao prigodna višebojna knjižica o timu koji je čini. Godišnjice i druge značajne prigode su odlične prilike da prikažete svoj ponos i pohvalite se svojim vrednim kolektivom.

Štampana verzija će potrajati godinama i koristićete je u mnogim prilikama, zato dobro pazite kako će biti sročena i opremljena.