Visokotiražni, jeftin štampani papirić o nekom novom dešavanju, proizvodu, usluzi ili aktivnosti, koji prenosi osnovne informacije neupućenim korisnicima

Idealni su za rasprodaje, nagradne konkurse ili promociju brendova. Najbolji listići, tj. lifleti (eng. leaflet) potiču korisnike na trenutnu akciju. Treba da sadrže i nešto korisno – pravila učešća, kodove za pristup, kontakt-informacije i slično.

Tekst je često uslovljen propisima lokalnog oglašavanja. Iskusni kopirajteri znaće šta se sme obećati, a šta ne.