Detaljna razrada činjenica, podataka i trendova, koja podržava zastupanje predloženih izmena određenog poslovnog okvira, napisana i priređena u skladu sa očekivanjima zakonodavaca

Kada vašem poslovnom okruženju zatreba znatna promena, dobra je ideja da svoje stavove ubedljivo iznesete i pre nego što se sretnete sa kreatorima sektorskih politika.

Neka detaljno obrazloženje stava (eng. position paper), iz pera iskusnog pisca poslovnih tekstova, unapred predstavi vaše argumente za izmene regulatornog okvira.