Bilo da želite karijeru u dinamičnoj oblasti ili veći ugled svoje organizacije, kroz ove obuke naučićte da upravljate reputacijom na najbolji način.

  • Komunikacija i odnosi s javnošću
  • Upravljanje krizama i krizni PR
  • Odnosi s medijima i organizacija skupova