Korporativni ekvivalent motivacionog pisma, predstavlja organizaciju i njene planove osobi ili grupi sa pravom odlučivanja, navodeći najubedljivije argumente u kratkim crtama

Bilo da tražite finansijsku podršku ili predlažete novu inicijativu svojim parnjacima, ovakvo pismo ima jasnu misiju – da vas predstavi kao ozbiljnog igrača.

Od odmerenog obrazlaganja argumentacije, preko nadahnutog tona i neumoljivog ritma, takvo pismo može da vam otvori sva vrata. Ili da vas sasvim zaustavi – zavisno od toga kako je napisano.