Vrsta lične karte organizacije ili projekta, navodi osnovne činjenice i podatke, kao što su zvaničan naziv, datum pokretanja, vlasnički i upravni podaci, zvanični ciljevi i sve druge bitne informacije od značaja za javnost

Dobar pregled činjenica (eng. fact sheet) odgovara na ključna pitanja pre nego što ih iko postavi. Trebalo bi da je dostupan ne samo medijima, već i članovima tima, kao izvor najažurnijih podataka o organizaciji.

Važniji je i od kontakt-liste, pa je poželjno da ga sastavi neko ko ima bogato iskustvo u radu sa medijima. Potom zadužite najsavesnije članove tima da ga neumorno i blagovremeno ažuriraju.