Zvanično obaveštenje o nekom pažnje vrednom zbivanju u određenoj organizaciji, podržano činjenicama, imenima i izjavama, namenjeno medijima – obično s ciljem da potakne interesovanje novinara, no najčešće citirano gotovo doslovce

Najopasnije “minsko polje” u odnosima sa medijima, saopštenje za medije (eng. media release) zavisi od mnogo činilaca. To su: istinit i zanimljiv naslov koji sadrži ključne reči, jasan lid (uvod) suštinski zanimljiv medijima, autentične izjave zvaničnika, što objektivniji prikaz činjenica i nepogrešivi kontakt-podaci.

Iako onlajn alati sada svakome omogućavaju da lako sklopi pristojan nacrt i proveri ga pre distribucije, samo će zaista iskusni autori umeti da ga sastave tako da bude stvarno neodoljiv ciljanim novinarima i urednicima.