Tag: communication strategy

Komunikacijska strategija

Detaljna razrada komunikacijskih ciljeva, aktivnosti i alata, koja omogućuje planiranje, sprovođenje i merenje rezultata svih internih i eksternih komunikacija neke organizacije u datom periodu