Tag: corporate profile

Korporativni profil

Kvalitetno štampan, delimično formalan, delimično slavljenički i sveukupno zavidan, prenosi osećaj reda, pouzdanosti i organizacijske snage koji je nemoguće postići onlajn