Tag: kreativna strategija

Kreativna strategija

Dosledan i sveobuhvatan dokument koji definiše kontekst, ciljne grupe, ciljeve, pristup, ključnu ideju, poruke, ton i stil za sve promotivne aktivnosti