Tag: naziv

Budite šaptač brendovima: kako pamtljivo nazvati ili izraziti bilo šta

Pre nego što smo stupili u ovo doba Velikih podataka, živeli smo u dobu velikih brendova, sećate li se? Bilo je jednostavno; trebalo se samo odlučiti da li…

Naziv

Jedinstvena, tačna i nezaboravna definicija identiteta novog brenda, proizvoda, usluge, projekta, organizacije ili dela